Przekonująco. Zalety

Metody bezwykopowe charakteryzują się szeregiem zalet w aspekcie technicznym, ekonomicznym, ekologicznym oraz socjalnym.

Do podstawowych zalet zaliczamy:

 
 • precyzyjna kalkulacja kosztów wykonawstwa
 • bezinwazyjna metoda dla życia codziennego
 • minimalne obciążenie hałasem
 • minimalne obciążenia dla komunikacji miejskiej
 • ochrona istniejącej infrastruktury
 • możliwość wykonania kanalizacji trasą istniejącego kanału
 • bezpieczeństwo dla środowiska
 • brak konieczności obniżenia poziomu wody gruntowej
 • bezpieczeństwo dla obiektów budowlanych
 • minimalizacja szkód powstałych na skutek rozgęszczenia gruntu rodzimego
 • budowa kanalizacji w centrach dużych i zabytkowych miast
 • przekroczenia ciągów komunikacyjnych
 • roboty budowlane prowadzone niezależne od warunków atmosferycznych
 • krótki czas realizacji budowy
 • mniejsze zużycie energii, oszczędność powyżej 50 procent
 • niewielka zależność kosztów inwestycyjnych od głębokości posadowienia kanalizacji
 • zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla
 • wysoka jakość realizacji budowy
 
 

„NO DIG – Dlaczego metody otwartego wykopu, skoro istnieją inne rozwiązania!“ takim powitaniem otwiera się strona internetowa GSTT German Society for Trenchless Technology e.V..
Przy podejmowaniu decyzji o wyborze metody wykonawstwa powinniśmy brać pod uwagę zarówno koszty bezpośrednie (również koszty projektu) oraz koszty pośrednie (koszty dodatkowe). Koszty bezpośrednie w metodach bezwykopowych często są niższe niż w metodach wykopowych. Również koszty pośrednie występujące w metodach bezwykopowych charakteryzują się znacznie niższą wartością aniżeli w metodach tradycyjnych.