SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rury przeciskowe podlegają szczególnym obciążeniom, muszą sprostać najwyższym wymaganiom, spełniać różnorodne specjalne wymogi oraz odpowiadać wymiarom i parametrom maszyn przeciskowych.
Właściwości rur kamionkowych przeciskowych uzyskujemy dzięki :

  • dokładności obróbki bosego końca poprzez przycinanie, frezowanie i szlifowanie
  • precyzji wykonania bosego końca, celem równomiernego przenoszenia sił wcisku
  • złączom dla średnic DN 200 do DN 1400 wykonanym ze stali szlachetnej
  • profilowanym uszczelkom gumowym (elastomery kauczukowe) na zewnętrznych krawędziach złącza, zabezpieczającym przed przedostaniem się ziemi do obszaru uszczelnienia
  • systemowi połączeń o szczelności 2,4 bar (wodoszczelność)
  • wiórowym pierścieniom przenoszącym siłę wcisku (DN 200 do DN 1400)
  • fabrycznemu montażowi złączy oraz pierścieni przenoszących siłę wcisku
  • fabrycznemu wykonaniu otworów bentonitowych, tuleja gwintowana oraz zatyczki
  • zamykające wykonane ze stali szlachetnej

Wybór technologii wykonawstwa powinien zawsze być poparty dogłębną analizą, uwzględniającą zarówno aspekty techniczne, ekologiczne oraz ekonomiczne.

Właściwości

Wytrzymałość na ścieranie
am ≤ 0,25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
15 do 40 N/mm²
Odporność biologiczna
obecna
Odporność na ogień
nie palny
Odporność chemiczna pH
0 do 14
Szczelność
2,4 bar
Odporność na ściskanie
100 do 200 N/mm²
Moduł sprężystości podłużnej
~ 50.000 N/mm²
Mrozoodporność
obecna
Twardość (według Mohsa)
~ 7
Wytrzymałość antykorozyjna
obecna
Okres użytkowania
100 lat i więcej
Odporność na działanie ozonu
obecna
Liczba kontrakcji poprzecznych
0,25
w zależności od średnicy nominalnej
32 do 160 kN/m
Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne
obecna
Siły wcisku
aż do 6.700 kN
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
K -1 ~ 5 x 10–6
Przewodność cieplna
~1,2 W/m x K
Chropowatość
k 0,02 mm
Ciężar właściwy
22 kN/m³
Odporność na płukanie wysokociśnieniowe
280 bar
Wytrzymałość na rozciąganie
10 do 20 N/mm²
 
dokumenty
SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH – METODA BEZWYKOPOWA.
DŁUGOWIECZNE. BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.