PERFEKCYJNE. RURY KAMIONKOWE PRZECISKOWE

Za pomocą innowacji i praktycznej wiedzy technicznej produkujemy w naszych zakładach rury kamionkowe przeciskowe, posiadające certyfikat DINplus, z których zastosowaniem spotykamy przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej.
Dzięki swoim właściwościom takim jak żywotność, odporność chemiczna i fizyczna, jak również wysoka wodoszczelność połączeń, systemy rur spełniają najwyższe wymagania w stosunku do rentownego, bezpiecznego i długotrwałego odprowadzania ścieków.
Metody bezwykopowe budowy kanalizacji grawitacyjnej w szczególności zabudowywanej na dużych głębokościach, będące technologią chroniącą istniejącą infrastrukturę podziemną zlokalizowaną w pasie drogowym, zostały uznane za prawdziwy postęp techniczny w ostatnim trzydziestoleciu.
Równocześnie z rozwojem metod bezwykopowych (przecisk sterowany, mikrotuneling) następował rozwój rur kamionkowych przeciskowych. Rury kamionkowe przeciskowe zostały zoptymalizowane i dostosowane do wymogów stosowanej techniki maszynowej. Kiedyś przyszłościowe rozwiązania należą dziś do międzynarodowego standardu techniki.

DN 150
DN 150
Długość 1,00 m
DN 150 BIS DN 1400
DN 200 do DN 1400
Długość 1,00 do 2,00 m
EDELSTAHL VERSTÄRKTE DRUCKÜBERTRAGUNG
Pierścień przenoszący siłę wcisku wzmocniony stalą szlachetną
DETAIL FÜHRUNGSRING UND DICHTUNGSSYSTEM
Złącze ze stali szlachetnej ze zintegrowaną uszczelką
 

Właściwości

Wytrzymałość na ścieranie
am ≤ 0,25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
15 do 40 N/mm²
Odporność biologiczna
obecna
Odporność na ogień
nie palny
Odporność chemiczna pH
0 do 14
Szczelność
2,4 bar
Odporność na ściskanie
100 do 200 N/mm²
Moduł sprężystości podłużnej
~ 50.000 N/mm²
Mrozoodporność
obecna
Twardość (według Mohsa)
~ 7
Wytrzymałość antykorozyjna
obecna
Okres użytkowania
100 lat i więcej
Odporność na działanie ozonu
obecna
Liczba kontrakcji poprzecznych
0,25
w zależności od średnicy nominalnej
32 do 160 kN/m
Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne
obecna
Siły wcisku
aż do 6.700 kN
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
K -1 ~ 5 x 10–6
Przewodność cieplna
~1,2 W/m x K
Chropowatość
k 0,02 mm
Ciężar właściwy
22 kN/m³
Odporność na płukanie wysokociśnieniowe
280 bar
Wytrzymałość na rozciąganie
10 do 20 N/mm²
 
dokumenty
SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH – METODA BEZWYKOPOWA.
DŁUGOWIECZNE. BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.