heverlee
B-HEVERLEE
NOWY ZBIORNIK ŚCIEKÓW W HEVERLEE
Mikrotuneling z systemem płuczkowym DN 1200, najdłuższy odcinek: 138 m
DN 800, najdłuższy odcinek: 147 m
Danzig
PL-GDAŃSK
PRZEJŚCIE POD PASEM STARTOWYM NA LOTNISKU W GDAŃSKU
Mikrotuneling z systemem płuczkowym
DN 800, najdłuższy odcinek: 240 m
Berlin Dehner
D-BERLIN
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Zastosowanie stacji pośredniej
DN 1200, długość stanowiska: 154 m
 
 
Recklinghausen
D-RECKLINGHAUSEN
SKRZYŻOWANIE DWUNASTOTOROWEJ TRASY KOLEJOWEJ
Tuneling z otwartym przodkiem
DN 1200, najdłuższy odcinek: 130 m
Magdeburg
D-MAGDEBURG
KANAŁ ULGI DOPŁYWU ŚCIEKÓW W KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DO ELBY
Mikrotuneling z systemem płuczkowym
DN 800 i DN 400, najdłuższy odcinek: 120 m, długość całkowita: 2.700 m, głębokość do 14 m, poziom wody gruntowej : 1 m
SGP-SINGAPUR
MIKROTUNELING PO ŁUKU O PROMIENIU 400 M
Mikrotuneling z systemem płuczkowym
DN 1200, najdłuższy odcinek: 115 m; głębokość 11 m; DN 1200, najdłuższy odcinek: 180 m, długość całkowita : 1.500 m;
DN 1000, długość całkowita : 206 m