CORAZ CZĘŚCIEJ
Metody bezwykopowe

Jako warunek dla inwestycji liniowych – czy to przy budowie, czy przy odnowieniu – istotny jest projekt. Systemy kanalizacyjne z rur kamionkowych pozwalają na bezpieczne planowanie inwestycji. W projekcie uwzględnione muszą zostać warunki gruntowo-wodne (geologia, woda gruntowa), dodatkowe czynniki (np. obciążenie komunikacyjne, morfologia, ilości opadów, obszary chronione) jak również jakość i ilość ścieków. Wszystko to wpływa na decyzję dotyczącą wyboru technologii wykonawstwa: metody bezwykopowej (przecisk sterowany, mikrotuneling) lub technologii tradycyjnej.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

  • UZBROJENIE NOWYCH OBSZARÓW
  • ODNOWIENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI
  • PRZYŁĄCZA DOMOWE
  • PRZEKROCZENIA DRÓG I AUTOSTRAD
  • PRZEKROCZENIA OBIEKTÓW KOLEJOWYCH
  • PRZEKROCZENIA POD ZABYTKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
  • PRZEJŚCIA POD AKWENAMI
  • PRZEKROCZENIA CHRONIONYCH OBSZARÓW WÓD PODZIEMNYCH

 „Topless"

Metody bezwykopowe budowy systemów kanalizacyjnych, szczególnie tych, które należy ułożyć bardzo głęboko w ziemi, jak również ze względu na ochronę istniejącej infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w pasie drogowym, zostały uznane za prawdziwy postęp techniczny w ostatnim trzydziestoleciu. Na terenach silnie zurbanizowanych, w centrach dużych miast, w miastach zabytkowych, w obrębie dużych skrzyżowań, czy też nasyconych infrastrukturą terenach przemysłowych oraz chronionych terenach zielonych, metoda bezwykopowa jest najczęściej jedyną alternatywą. Technologia ta sprawdziła się też w trudnych warunkach gruntowych, pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych, zachować bezpieczeństwo obiektów budowlanych w zwartej zabudowie, jak również pozwala zachować bezpieczeństwo przy przejściach pod pasami drogowymi, kolejowymi, pasami startowymi na terenie lotnisk jak również pod wszelkiego rodzaju obiektami. Bardzo ważną zaletą tej metody jest jej krótki czas realizacji oraz minimalizowanie szkód powstałych na skutek rozgęszczenia gruntu rodzimego, jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych. Aspekt ten ma istotne znaczenie szczególnie przy budowie kanalizacji w pasie drogowym.

 
Specyfikacje techniczne
»

Rury kamionkowe przeciskowe spełniają najwyższe wymogi wytrzymałościowe i jakościowe. 

 

LogoleisteLogoleisteLogoleisteLogoleiste