D-GÜSTROW
D-GÜSTROW
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Z KAMIONKI, RURAMI KAMIONKOWYMI KIELICHOWYMI
DN 400 (115 m),
DN 300 (270 m) i
DN 350 (120 m)
HR-VARAZDIN
HR-VARAZDIN
BUDOWA SIECI KANALIZACJI NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH
DN 400 (200 m)
B-EVERGEM
B-EVERGEM
WYKONANIE SYSTEMU ROZDZIELCZEGO
DN 400 (2 x 2.100 m)
 
 
CH-ZÜRICH
CH-ZURYCH
MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ OBWODNICA ZACHODNIA MIASTA ZURYCH
DN 150 – DN 800 (ca. 6 km)
D-HEIDELBERG
D-HEIDELBERG
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
DN 300 – DN 500 (780 m)
D-MÜNCHEN
D-MÜNCHEN
TUNEL MITTLERE RING POŁ-ZACH
Odwodnienie oraz odprowadzenie wód deszczowych
DN 200 – DN 700 (ca. 3,5 km)

Odwodnienie ulicy
DN 200 – DN 500 (ca. 6 km)