Metoda tradycyjna

Jako warunek dla inwestycji liniowych – czy to przy budowie czy przy odnowieniu – istotny jest projekt. Systemy kanalizacyjne z rur kamionkowych pozwalają na bezpieczne planowanie inwestycji. W projekcie uwzględnione muszą zostać warunki gruntowo-wodne (geologia, woda gruntowa), oraz dodatkowe czynniki (np. obciążenie komunikacyjne, morfologia, ilości opadów, obszary chronione) jak również jakość i ilość ścieków. To determinuje także decyzję dotyczącą montażu: czy w wykopie otwartym czy w technologii bezwykopowej (przecisk sterowany, mikrotuneling).

ZAKRES ZASTOSOWANIA

  • budowa
  • przyłącza
  • renowacja
  • przekroczenia chrononych obszarów wód podziemnych
 
SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH – METODA WYKOPU OTWARTEGO
WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

Zastosowane rur i kształtek kamionkowych do budowy kanalizacji grawitacyjnej stanowi długowieczne, ekonomiczne oraz bezpieczne dla środowiska rozwiązanie.

 
 

LogoleisteLogoleiste