Technologia

Początkiem fachowego zabudowania jest staranne planowanie. Uwzględnia ono warunki wodno-gruntowe (np. geologię, grunt, wody gruntowe), lokalne warunki (np. sytuację w zakresie transportu i wynikające z tego obciążenia, uzbrojenie terenu, ilość opadów, informacje na temat obszarów chronionych) oraz jakość i ilość ścieków. Dopiero po uwzględnieniu tych parametrów podejmuje się decyzję o wykonaniu zabudowy w wykopie otwartym  lub metodą przecisku, mikrotunelingu. 

METODA WYKOPU OTWARTEGO 
SOLIDNA. TRWAŁA. ZORIENTOWANA NA PRZYSZŁOŚĆ

Zarówno w Europie jak też za oceanem nie da się zliczyć projektów, w ramach których rury kamionkowe są zabudowywane w otwartych wykopach. Od ponad 150 lat są one stosowane w ramach budowy kanałów w miastach, gminach i wioskach do odprowadzania ścieków. Oczywiście obowiązuje to również dzisiaj i będzie obowiązywać przez więcej niż 150 lat 

METODA WYKOPU OTWARTEGO >>

POSA SENZA SCAVO
SOSTENIBILE, ECOLOGICO, SICURO.

Da oltre 30 anni si è affermata a Berlino la posa di tubi senza scavo controllata automaticamente. Con questa tecnica è stato avviato uno sviluppo che ha rivoluzionato il mondo delle fognature . Steinzeug-Keramo  ha prodotto da subito i tubi idonei a questa tecnica di posa e da quel momento ne continua lo sviluppo.

In Europa e nel resto del mondo sono stati realizzati cantieri con questa tecnica di posa che hanno permesso la costruzione di fognature sicure per lo smaltimento delle acque reflue senza impatto sulla vita in superficie e per le future generazioni.

POSA SENZA SCAVO >>