PRODUKCJA NEUTRALNA DLA KLIMATU.
KOLEJNY KROK W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI.

Ochrona środowiska to jedno z największych wyzwań jakie stoją przed naszym społeczeństwem. Aby zapewnić bezpieczną przyszłość należy zadbać o redukcję emisji gazów cieplarnianych, obniżyć zużycie energii oraz w większym stopniu wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Wiele miast i gmin jest świadomych szczególnego rodzaju odpowiedzialności i poprzez „zielone“ przetargi przyjmują rolę pioniera w tym obszarze. Niektórym gminom, szczególnie tym ambitnym, udało się poprzez przejście na zieloną energię oraz poprzez kolejne projekty mające na celu ochronę środowiska stać się całkowicie neutralnymi dla klimatu.

RURY KAMIONKOWE NEUTRALNE DLA KLIMATU.
TECHNOLOGIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Umacniamy naszą pozycję – zgodnie z międzynarodowymi standardami

Jako producent systemów kanalizacji sanitarnej z kamionki stawiamy wyłącznie na produkty wykonane w 100% z naturalnych surowców i już od wielu lat angażujemy się w skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Skuteczna certyfikacja Cradle to Cradle® naszych systemów rur kamionkowych jest dla nas motywacją, aby jeszcze bardziej dbać o środowisko i klimat: Rura kamionkowa neutralna dla klimatu produkowana jest w innowacyjnej technologii szybkiego wypalania w jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkcyjnych dla rur kamionkowych.  

Jest to opłacalne ze względu na przyszłe pokolenia.

Idziemy o jeszcze krok dalej i wykraczamy poza wytyczne norm – a to wszystko dla jeszcze większej ochrony naszego klimatu. Poza śladem węglowym eksperci biorą pod uwagę także emisję powstającą w procesie transportu rur na plac budowy.

Illu KlimaRohr

 

 

TÜV_KLIMA

Neutralność wobec klimatu – dla ekologicznej działalności

Nasze neutralne dla klimatu rury mogą więcej: począwszy od pozyskiwania surowców naturalnych, po dostawę na plac budowy, pozostają całkowicie neutralne dla klimatu. Aby osiągnąć taką jakość, wszystkie emisje gazów zostają obliczone i są kompensowane dzięki sprawdzonym i zarejestrowanym projektom ochrony klimatu sporządzonym według międzynarodowo uznanych standardów i wytycznych.

Niezależni eksperci ds. energii i ochrony środowiska z ramienia TÜV Rheinland towarzyszą nam i potwierdzają nasze procedury, ustalenia i zgodność z zaleceniami.

 
RURY KAMIONKOWE NEUTRALNE DLA KLIMATU.
TECHNOLOGIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Nasz wkład w ochronę klimatu
Posiadamy wiedzę techniczną, która przy zastosowaniu skutecznych strategii i rozwiązań pozwoli uniknąć, zredukować i skompensować emisję dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o ochronę naszego klimatu, to liczy się każdy pojedynczy krok we właściwym kierunku.