Steinzeug-Keramo obieg produktu w środowisku:
odpowiedzialność w praktyce

Aspekt okresu żywotności lub użytkowania systemów kanalizacyjnych jest miarodajnym parametrem dla poprawnych rozstrzygnięć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa, aspekty bezpieczeństwa i szczelności są miarodajnymi parametrami dla poprawnych rozstrzygnięć ekologicznych. Wszystkie te aspekty razem wzięte mają oczywiście również wpływ na obszary społeczne. Hasło brzmi : Długowieczność.

Już w fazie pozyskiwania surowca, poprzez jego transport, produkcję rur, montaż aż do recyklingu - rury i kształtki z kamionki spełniają kryteria wymogów: rentownych, odpowiednich dla środowiska i nieszkodliwych społecznie rozwiązań systemów kanalizacyjnych.

 
 

Rury kamionkowe spełniają ambitne wymagania ekologiczne. Ich wybitne techniczne, chemiczne i fizyczne własności, takie jak wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość oraz wysoka wytrzymałość na korozję łączą w sobie zalety w jednym produkcie. Kamionka podlegaja w 100% recyklingowi. Ponadto rury kamionkowe są ekonomiczne – łączą długi okres użytkowania z niewielkim nakładem konserwacyjnym.

Uwzględniając ten okres użytkowania oznacza to niskonakładowe zabezpieczenie majątku trwałego. I wreszcie – rury kamionkowe są przyjazne dla pokoleń: ich ponad stuletnia żywotność oszczędza zasoby i minimalizuje finansowe obciążenie przez remonty i naprawy. 

 

CRADLE TO CRADLE

CRADLE TO CRADLE

 • brak konieczności składowania odpadów
 • wykorzystanie energii odnawialnych
 • raz uzyskane wartości pozostają zachowane w cyklu

umweltgerecht

Rury kamionkowe są proekologiczne

 • wyjątkowe właściwości techniczne, chemiczne i fizyczne oferują:
  - wysoką trwałość, szczelność i twardość
  - wysoką odporność na ścieranie i korozję
 • nadają się do recyclingu

generationengerecht

Rury kamionkowe są wielopokoleniowe

 • bez ciągłego obciążenia finansowego przez renowację/naprawę/nową budowę
 • chronią zasoby naturalne
 • posiadają żywotność dłuższą niż sto lat

wirtschaftlich

Rury kamionkowe są ekonomiczne

 • długi okres użytkowania
 • niewielki nakład na konserwację i naprawę
 • niskonakładowe zabezpieczenie majątku trwałego