STRUKTURA PRZEDSIĘBIOSRTWA

Od 2010 grupa Steinzeug-Keramo jest w 100 procentach przedsiębiorstwem spółki akcyjnej Wienerberger AG. Za pomocą systemów kamionkowych koncern macierzysty uzupełnia swoje portfolio: Wienerberger jest największym producentem na świecie, a w Europie numerem 1 w produkcji dachówek ceramicznych.
Dla Steinzeug-Keramo GmbH oraz ich około 530 pracowników pojawiają się w tym układzie wartościowe synergie w odniesieniu do:

  • nabycia surowców
  • dostarczania energii
  • rozwoju produkcji
  • logistyki
  • handlu specjalistycznego (cross-selling)

Dzięki szeroko rozbudowanej strukturze koncernu, gwarantujemy śliskość z klientem.

 

Zarząd

Bernd Ebbers
Managing Director

Ronny Neys
Managing Director