Jakość zagwarantowana

Wszystkie nasze produkty są wyznacznikiem jakości. Jakość oznacza bezpieczeństwo i
niezawodność. Bezpieczeństwo i niezawodność budują zaufanie – zaufanie do naszych produktów.
Produkcja naszych produktów odbywa się zgodnie z wszelkimi zasadami techniki – na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem jest znak jakości DINplus instytutu Benor.

Dobrowolna certyfikacja produktu jak i prawo użytkowania znaku jakości są dowodem jakości dla wszystkich naszych produktów, których wysoka jakość wykracza poza wymogi normowe (PN EN 295 i ZP WN 295). Przede wszystkim jednak znak DINplus buduje zaufanie użytkownika i gwarantuje pełną satysfakcję.

KEYMARK, europejski znak CEN/CENELEC. Znak jednostki certyfikacyjnej znajdujący się na produkcie potwierdza jego zgodność z odpowiednimi normami europejskimi.

 
Logo EPEA
EPEA
Environmental Protection Encouragement Agency
 
ISO 50001
 
IT
MPA NRW
MPA NRW
Materialprüfungsamt NRW
Logo  TÜVRheinland CERT Iso 9001
TÜV - CERT
 
EPEA
Environmental Protection Encouragement Agency

Cradle to Cradle Bronze Zertifikat 2016 - 2018
 

Zbiór reguł

Celem zachowania reguł prawidłowego wykonawstwa , niezbędne jest przestrzeganie wytycznych zawartych w normach, aprobatach i innych dyrektywach.
Zarówno producenci, projektanci, zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy przestrzegając ww. wytyczne, zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa. Zarówno odpowiedzialność społeczna jak i odpowiedzialność za środowisko, stanowi nieodzowną składową przy realizacji projektów budowlanych.

Dla rur i kształtek kamionkowych obowiązuje norma PNEN 295 części 1-7.

Dla technologii otwartego wykopu obowiązują normy PNEN 1610, PNEN 752, PNEN 1295 i DIN 18306.

Dla technologii bezwykopowych PNEN 1610, PNEN 1295, PNEN 12889 oraz DIN 18319 jak również informacja GSTT nr 24 „Projektowanie".