Wybitnie. WŁAŚCIWOŚCI SUROWCA / PRODUKTU

Aspekt długości funkcjonowania i użytkowania systemów kanalizacyjnych jest miarodajnym parametrem dla poprawnych rozstrzygnięć gospodarczo-ekonomicznych, aspekty bezpieczeństwa i szczelności są wyznacznikiem poprawnych rozstrzygnięć środowiskowych. Wszystkie te aspekty łącznie mają wpływ na obszary socjalne. Hasło brzmi : długowieczność.

Rentownie,  Proekologicznie,  Wielopokoleniowe

Właściwości

Wytrzymałość na ścieranie
am ≤ 0,25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
15 do 40 N/mm²
Odporność biologiczna
obecna
Odporność na ogień
nie palny
Odporność chemiczna pH
0 do 14
Szczelność
2,4 bar
Odporność na ściskanie
100 do 200 N/mm²
Moduł sprężystości podłużnej
~ 50.000 N/mm²
Mrozoodporność
obecna
Twardość (według Mohsa)
~ 7
Wytrzymałość antykorozyjna
obecna
Okres użytkowania
100 lat i więcej
Odporność na działanie ozonu
obecna
Liczba kontrakcji poprzecznych
0,25
w zależności od średnicy nominalnej
32 do 160 kN/m
Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne
obecna
Siły wcisku
aż do 6.700 kN
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
K -1 ~ 5 x 10–6
Przewodność cieplna
~1,2 W/m x K
Chropowatość
k 0,02 mm
Ciężar właściwy
22 kN/m³
Odporność na płukanie wysokociśnieniowe
280 bar
Wytrzymałość na rozciąganie
10 do 20 N/mm²