WZOROWO. WYMOGI

Kamionka wyznacza kryteria oceny w budownictwie infrastruktury podziemnej: zarówno wymagane właściwości jak i długowieczność funkcjonowania obiektów infrastruktury podziemnej, zostają spełnione przez systemy kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur kamionkowych.

Wymogi stawiane materiałom stosowanym w budownictwie infrastruktury podziemnej:

 • wytrzymałość na
  - wpływy chemiczne/fizyczne
  - obciążenia mechaniczne
 • naturalność surowców
 • trwałość, szczelność i twardość
 • odporność na ścieranie i korozję
 • stabilność właściwości pod wpływem ścieków, wód gruntowych i gruntu
 • neutralne zachowanie wobec wód gruntowych i gruntu
 • długość okresu użytkowania
 • niskie nakłady na konserwację i naprawę
 • możliwość recyklingu
 • znaczenie dla środowiska
 • długowieczność