Voorbeeldig. normen

Wie gresbuissystemen en hun kenmerken zoals werking, rendabiliteit en overvloed aan unique selling points enz. bekijkt, begrijpt snel dat gres de nieuwe norm is in de wegen- en rioleringsbouw. Gresbuissystemen voldoen op een voorbeeldige manier aan de specifieke eisen van internationaal erkende labels en zijn - mede door hun extreem lange levensduur (≥ 100 jaar) - zeer duurzaam.

Gres is de benchmark in de wegen- en rioleringsbouw, bijvoorbeeld op het vlak van

 • Bestendigheid tegen
  - chemische/fysische factoren
  - mechanische krachten
 • Natuurlijke grondstoffen
 • Veerkracht en sterkte
 • Weerstand tegen slijt en corrosie
 • Integriteit van de fysische eigenschappen in contact met afvalwater, grondwater en bodem
 • Neutraal gedrag ten opzichte van grondwater en bodem
 • Lange levensduur
 • Lage onderhoudskosten
 • Recycleerbaarheid
 • Ecologische relevantie
 • Duurzaamheid