Gres - ECONOMISCH VERANTWOORD ALTERNATIEF
Een gemengd rioleringsstelsel voor de toekomst

Rolf Ostmeier, Redeker GmbH, Franz Römer, Steinzeug-Keramo GmbH

In februari 2013 begon het ingenieursbureau Redeker met de uitvoering van de 2e fase van de bouwwerkzaamheden aan het belangrijkste infiltratiegebied van de stad Detmold. Volgens de planning moest er in de oude binnenstad naast een nieuw regenwaterleiding ook een nieuw rioleringssysteem geplaatst worden. Het aanwezige rioleringssysteem volstond niet meer, enerzijds om hydraulische redenen, anderzijds vanwege corrosie op de bestaande betonnen buizen.

Duidelijke beslissingen

In het kader van de werkzaamheden had de stad Detmold de bouw van een regenwater- en rioleringssysteem in een toegangsweg tot de oude binnenstad bevolen. Ondanks de beperkte plaats - de beschikbare bouwbreedte bedroeg er slechts zes tot acht meter - werd er in open sleuf gewerkt. Een sleufloze techniek was immers uitgesloten doordat er heel wat huisaansluitingen waren en er parallel een regenwaterleiding aangelegd werd. Het bestaande betonnen rioleringssysteem bleef gedurende de werkzaamheden in werking.

Als ‘rendabelste alternatief’ koos het stadsbestuur voor het gebruik van gresbuizen.

Alles nodig: van DN 150 tot DN 1200

Tussen oktober 2013 en augustus 2014 legde de firma Kögel Bau GmbH & Co. KG (naast het regenwatersysteem) het rioleringssysteem aan in verschillende etappes:

  • 25 m gres mofbuizen DN 300 tot 900
  • 240 m gres mofbuizen DN 1000
  • 75 m gresbuizen DN 1200 voor inbouw in open sleuf, alsook
  • 430 m huisaansluitingen gresbuizen DN 150

Het rioleringsstelsel ligt op een diepte tussen 3,00 m en 5,50 m in losse grond, deels ook een klasse Z2 volgens LAGA (installatie met omschreven technische veiligheidsmaatregelen); grondwater is niet aanwezig. Voor de overgang naar huisaansluitleidingen werden manchettendichtingen type 2B DN 150 gebruikt. 

De inbedding van de buizen gebeurde volgens EN 1610, type 1, de waterdichtheidstest werd uitgevoerd met lucht. Vervolgens werd er nog een camera-inspectie uitgevoerd.  

De kosten voor het regenwater- en rioleringssysteem bedroegen ca. 1,6 miljoen euro. De beslissing voor het gebruik van gresbuissystemen als rendabelste alternatief voor het rioleringssysteem heeft ook invloed op de financiering via de lopende afvalwatertaksen.

Niet elke stad kan haar inwoners dergelijk voordeel bieden.

 

Opdrachtgever: Stadt Detmold | Planning: Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik Redeker GmbH, Detmold | Bouwuitvoering: Kögel Bau GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen | Bouwmaterialenhandel: H. Fretthold GmbH & Co. KG, Bünde

 

LEES OOK