Overtuigend. voordelen

Sleufloze technieken bieden heel wat voordelen vanuit economisch, ecologisch en maatschappelijk standpunt:

 
 • Nauwkeurigere planning en kostenraming zijn mogelijk
 • Het leven bovengronds gaat zo goed als zijn normale gang en het economische leven wordt vrijwel niet gestoord
 • Minder verkeershinder, minder omleidingen en dus minder milieuschade als gevolg van uitlaatgassen, lawaai, vuil en stof
 • Fauna en flora blijven intact
 • Geen nadelige effecten voor het grondwater
 • Grondwaterverlaging niet altijd nodig
 • Geen gevaar voor aangrenzende gebouwen
 • Minimale tot geen verzakkingen
 • Minimaal grondverzet (uitgraven, transporteren, storten) 
 • Mogelijkheid tot plaatsing in dichtbebouwde zones en onder water- en verkeerswegen
 • Minder afhankelijk van weersomstandigheden
 • Snel en veilig verloop van de werkzaamheden
 • Laag energieverbruik
 • Beperkte aanlegkosten (afhankelijk van diepte)
 • Minimale CO2-emissies en verontreiniging door fijne stofdeeltjes
 • Uitstekende inbedding van de riolering (langere levensduur)
 
 

"NO DIG: waarom sleuven graven als er betere oplossingen bestaan?" Zo luidt de uitnodigende boodschap op de homepage van GSTT, de Duitse vereniging voor de technologieën voor toepassingen zonder sleuf. Er bestaan inderdaad heel wat goede redenen om voor een gesloten bouwwijze te kiezen. Sommige van die voordelen werden al op de vorige pagina's vermeld. In vergelijking met de opensleufmethoden speelt de rendabiliteit van toepassingen zonder sleuf echter op de volgende manieren een essentiële rol: naast de rechtstreekse bouwkosten (met inbegrip van de projectkosten) moet ook rekening worden gehouden met de onrechtstreekse kosten (met inbegrip van de kosten aan de gemeenschap of kosten van derden). Terwijl de rechtstreekse kosten bij gebruik van de doorpersbuistechniek iets hoger liggen dan bij de traditionele methode van de open sleuf, geldt net het tegenovergestelde voor de onrechtstreekse kosten – en dat is zo voor de ruime meerderheid van de gevallen.