specificaties

Vermits doorpersbuizen aan uitzonderlijke krachten blootgesteld worden, dienen de buizen aan de strengste normen en eisen te voldoen. Gres doorpersbuizen worden geproduceerd en gecontroleerd volgens interne en externe controleprocedures.  Voor gresbuizen bestaan tevens toelatingsattesten om ze onder spoorwegen door te persen. Deze bevestigen dat ze weerstaan aan de eisen van o.m. de Deutsche Bundesbahn en de attesten omvatten cyclische belastingsproeven als bewijs van weerstand tegen vermoeidheidsverschijnselen bij wisselende belasting. Gresbuizen worden geproduceerd en bewerkt volgens een uiterst moderne technologie:

  • Spie-einden tot op de millimeter nauwkeurig dankzij snij-, frees- en slijptechnieken
  • Planparallel buiseinden voor een gelijkmatige drukoverdracht en spanningsverdeling
  • Koppelingen DN 200 tot DN 1400 van roestvrij staal (type EN 1.4571 - RVS met hoog chroom-, nikkel- en molybdeengehalte voor een hoge bestendigheid in agressieve bodems)
  • Zandvangrind (rubberelastomeer) aan de buitenzijden van de koppeling, zodat er geen aarde, grondwater en/of bentonietsuspensie in de verbinding kan binnendringen 
  • De koppelingen zijn waterdicht tot minstens 2,4 bar (binnen en buiten)
  • Drukoverdracht van buis tot buis gebeurt via een houten drukoverdraginsgsring (DN 200 tot DN 1400)
  • Assemblage van koppeling en eventuele voorspanringen (DN 600 - DN 1400) in de fabriek
  • Mogelijkheid tot productie van bentonietbuizen met injectiegaten afhankelijk van de omstandigheden. Voorzien van schroefdraad en afdichtingspluggen van roestvrij staal

De meest gebruikte sleufloze technieken voor de aanleg van rioleringen zijn:

- Boring met optisch gecontroleerde, grondverdringende pilootstang 
- Microtunnelling met droog grondtransport d.m.v. avegaar in stalen casing-buis
- Microtunneling met hydraulisch grondtransport

Bij sleufloze installatie is een grondig bodemonderzoek noodzakelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Slijtweerstand
am ≤ 0,25 mm
Buigtreksterkte
15 tot 40 N/mm²
Biologische weerstand
verzekerd
Brandbestendigheid
onontvlambaar
Chemische weerstand pH
0 tot 14
Dichtheid
2,4 bar
Drukvastheid
100 tot 200 N/mm²
Elasticiteitsmodule
~ 50.000 N/mm²
Vorstweerstand
verzekerd
Hardheid (volgens Mohs)
~ 7
Corrosieweerstand
verzekerd
Levensduur
100 jaar of meer
Ozonweerstand
verzekerd
Poissonverhouding
0,25
Kniksterkte, afhankelijk van de diameter:
32 tot 160 kN/m
Pulserende materiaalsterkte
verzekerd
Doorperskrachten
tot 6.700 kN
Thermische expansiecoëfficiënt
K -1 ~ 5 x 10–6
Warmtegeleidbaarheid
~1,2 W/m x K
Wandruwheid
k 0,02 mm
Relatieve dichtheid
22 kN/m³
Bestand tegen hogedrukreiniging
280 bar
Treksterkte
10 tot 20 N/mm²