Prachtig. ASSORTIMENT BUIZEN

Op basis van innovatie en knowhow produceren we doorpersbuizen met DINplus-certificatie van verschillende breedtes en lengtes voor gemeentelijke en industriële afvalwatersystemen en voor private afvoersystemen.

Dankzij hun uitstekende eigenschappen zoals een lange levensduur, een hoge fysische en chemische weerstand en een duurzame dichtheid, beantwoorden onze gresbuizen aan de strengste eisen voor een rendabel, veilig en duurzaam rioleringssysteem.

Ons KeraDrive-gamma biedt doorpersbuizen en een reeks speciale componenten en speciale ontwerpen voor sleufloze technieken (geleide boring, microtunneling). Dit zijn zinvolle oplossingen voor het uitvoeren van renovatiewerken aan rioleringsstelsels in ontwikkelings- en natuurgebieden, voor het doorpersen van gresbuizen onder straten, spoor- en waterwegen, het doorkruisen van waterwingebieden en tot slot voor het leggen van huisaansluitingen.

DN 150
DN 150
Lengten 1,00 m
DN 150 BIS DN 1400
DN 200 tot DN 1400
Lengten 1,00 tot 2,00 m
EDELSTAHL VERSTÄRKTE DRUCKÜBERTRAGUNG
RVS-voorspanring gemonteerd op beide spie-einden (DN 600 - DN 1400)
DETAIL FÜHRUNGSRING UND DICHTUNGSSYSTEM
Detail van koppeling, houten drukoverdragingsring en RVS-voorspanring
 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Slijtweerstand
am ≤ 0,25 mm
Buigtreksterkte
15 tot 40 N/mm²
Biologische weerstand
verzekerd
Brandbestendigheid
onontvlambaar
Chemische weerstand pH
0 tot 14
Dichtheid
2,4 bar
Drukvastheid
100 tot 200 N/mm²
Elasticiteitsmodule
~ 50.000 N/mm²
Vorstweerstand
verzekerd
Hardheid (volgens Mohs)
~ 7
Corrosieweerstand
verzekerd
Levensduur
100 jaar of meer
Ozonweerstand
verzekerd
Poissonverhouding
0,25
Kniksterkte, afhankelijk van de diameter:
32 tot 160 kN/m
Pulserende materiaalsterkte
verzekerd
Doorperskrachten
tot 6.700 kN
Thermische expansiecoëfficiënt
K -1 ~ 5 x 10–6
Warmtegeleidbaarheid
~1,2 W/m x K
Wandruwheid
k 0,02 mm
Relatieve dichtheid
22 kN/m³
Bestand tegen hogedrukreiniging
280 bar
Treksterkte
10 tot 20 N/mm²