Processus

Voordat er een kwaliteitsvolle installatie kan plaatsvinden, moet er eerst zorgvuldig gepland worden. Tijdens de planning wordt er met het volgende rekening gehouden:  de toestand van de bodem (geologie, bodem, grondwater), de plaatselijke omstandigheden (verkeerssituatie en verkeerslasten, morfologie, neerslaghoeveelheid, beschermde gebieden) en de kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater. Eens al deze parameters bekend zijn, wordt de installatietechniek gekozen: een open sleufconstructie, een microtunneling of een doorpersing

 

Open sleuftechniek
STERK. DUURZAAM. TOEKOMSTGERICHT.

Het aantal projecten met een open sleufconstructie in Europa, maar ook buiten de Europese grenzen, is al lang niet meer op twee handen te tellen. Voor het afvoeren van afvalwater worden al meer dan 150 jaar lang gresbuizen ingezet in steden, gemeentes en dorpen. Dit is vandaag nog altijd het geval - en zal voor de volgende 150 jaar opnieuw het geval zijn

Open sleuftechniek >>

Doorpersing
DUURZAAM. MILIEUVRIENDELIJK. BETROUWBAAR.

De automatisch gestuurde doorpersing wordt al meer dan 30 jaar in Berlijn gebruikt. Deze techniek had revolutionaire gevolgen voor de rioleringsbouw. Steinzeug-Keramo ontwikkelt voor deze techniek de doorpersbuizen. Vanaf het ontstaan van deze ondergrondse bouwwijze is Steinzeug-Keramo steeds op zoek naar manieren om haar doorpersbuizen te verbeteren en verder te ontwikkelen.

In talloze bouwprojecten en reeds talloze jaren worden gresbuizen in Europa - en wereldwijd - doorgeperst zonder enige verstoring aan de oppervlakte. Een veilige afvalwaterverwerking wordt gegarandeerd.

Doorpersing >>