KLIMAATNEUTRALE PRODUCTIE.
WEER EEN STAP IN DE RICHTING VAN DE TOEKOMST.

Klimaatbescherming behoort tot de grootste uitdagingen voor onze maatschappij. Om onze toekomst veilig te stellen, komt het er op aan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, het energieverbruik te verminderen en steeds meer gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen. Heel wat steden en gemeenten zijn zich bewust van hun bijzondere verantwoordelijkheid op dit gebied en vervullen door middel van milieuvriendelijke aanbestedingen een voor­trekkersrol. Een aantal zeer ambitieuze gemeenten kon door de overstap naar groene stroom en door nog andere milieubeschermingsprojecten reeds een neutrale positie ten opzichte van het klimaat realiseren.

KLIMAATNEUTRALE GRESBUIZEN.
TECHNOLOGIE VOOR DE VOLGENDE GENERATIES.

Wij maken ons sterk – volgens internationale normen 

Als fabrikant van rioleringssystemen van gres staan wij voor producten op basis van 100% natuurlijke grondstoffen en engageren wij ons reeds lange tijd voor effectieve milieubescherming en duurzaamheid. De succesvolle Cradle to Cradle©-certificering van onze gresbuissystemen motiveert ons om meer aandacht te besteden aan milieubescherming en klimaat: de klimaatneutrale gresbuis wordt met de toekomstgerichte snelbrandtechnologie in één van de modernste productie-installaties ter wereld gemaakt. 

Het loont de moeite – voor de volgende generaties 

Wij gaan nog een stap verder en overtreffen de richtlijnen van de norm – voor nog meer klimaatbescherming. Bovenop de CO2-voetafdruk houden de deskundigen rekening met de uitstoot voor het transport van de buizen naar het bouwterrein.

Illu KlimaRohr

 

 

TÜV_KLIMA

Neutrale klimaatpositie – voor een milieuvriendelijke werkwijze

Onze klimaatneutrale buis kan dus meer: Van de winning van grondstoffen tot de levering op het bouwterrein is ze klimaatneutraal. Om tot deze kwaliteit te komen, wordt elke berekende uitstoot door gekeurde en geregistreerde klimaatbeschermingsprojecten volgens internationaal erkende normen en richtlijnen gecompenseerd.

De onafhankelijke energie- en milieudeskundigen van TÜV Rheinland begeleiden ons en bevestigen onze werkwijze, de overeenkomsten en de naleving van de richtlijnen.

 
KLIMAATNEUTRALE GRESBUIZEN.
TECHNOLOGIE VOOR DE VOLGENDE GENERATIES.

Als fabrikant van rioleringssystemen van gres staan wij voor producten op basis van 100% natuurlijke grondstoffen en engageren wij ons reeds lange tijd voor effectieve milieubescherming en duurzaamheid.