100 % NATUUR.
GEEN AFVAL.

Wel eens van Cradle to Cradle® gehoord?
Onze producten zijn gecertificeerd.

Een productkringloop met toekomst – een principe dat we uit volle overtuiging, sinds het begin van de productie van buizen en hulpstukken, continu nastreven. Steinzeug-Keramo is daarmee voorloper van een ontwikkeling die vandaag de dag gekenmerkt wordt door een gecertificeerd kwaliteitslabel.

Cradle to Cradle®: Op basis van dit principe produceren we conform de Europese Normen producten die wereldwijd  gevraagd worden. Daarmee stellen we de productielocaties en de werkgelegenheid in Europa zeker.

Steinzeug-Keramo. Inspired by Nature.

VAN WIEG TOT WIEG.
EEN REVOLUTIONAIR SYSTEEM.

Cradle to Cradle® betekent “van wieg tot wieg”. Men denkt niet meer, zoals vroeger, van begin- tot eindfase van een product ( “van wieg tot graf” ), maar van de beginfase van een product tot de beginfase van het volgende product. Voor de economie en de industrie is dit echt een revolutionair nieuw systeem.

Wat is fundamenteel anders?
Bij het huidige productieproces belanden vele producten (grondstoffen) vaak op de afvalberg of in de verbrandingsoven. Met Cradle to Cradle® circuleren producten en al hun bestanddelen als grondstoffen in continue kringlopen. Cradle to Cradle® is een verandering van een lineair systeem met een begin- en eindpunt naar een oneindig kringloopsysteem.

 

DE NIEUWE WEG VERLOOPT IN EEN KRINGLOOP
IEDER EINDE BETEKENT EEN NIEUW BEGIN

 

Het Cradle to Cradle®-concept staat voor een revolutionaire verandering van de zienswijze en de huidige principes
in productieprocessen en verbruikspatronen.

Alles wat ge- of verbruikt is, dient als grondstof voor iets nieuws. Zonder enige vorm van afval is hier sprake van  een duurzame kringloop, een oneindige cyclus.