STEINZEUG-KERAMO MILIEUKRINGLOOP:
VERANTWOORDELIJKHEID IN DE PRAKTIJK

Hoe duurzaam is ons rioleringsstelsel? Het antwoord op die vraag is cruciaal om zowel op economisch als ecologisch vlak een verantwoorde keuze te kunnen maken. Daarnaast zijn ook de dichtheid van het materiaal en de veiligheid van het rioleringssysteem van groot belang voor de samenleving en het milieu. En dat brengt ons tot bij de kern: duurzaamheid.

Gresbuizen beantwoorden doorheen hun hele productlevenscyclus aan de eisen voor economische, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde rioleringssystemen: dat begint bij de winning van de grondstoffen en gaat over het transport tot de productie van buizen, de plaatsing en de recyclage.

 
 

Gresbuizen voldoen aan de strengste milieunormen. Dankzij hun uitstekende technische, chemische en fysische eigenschappen, zoals een hoge sterkte, dichtheid en hardheidsgraad (Mohs) alsook een extreme weerstand tegen slijt en corrosie, heeft gres uitzonderlijke voordelen. Gres is tot 100 % recyclebaar. Een lange levensduur met beperkte reparatie- en onderhoudskosten maakt het gebruik van gres economisch zeer verantwoord. Gres belast de volgende generaties niet dankzij een gebruiksduur van meer dan 100 jaar, put de grondstofvoorraden niet uit, en vermindert de financiële belasting door sanering en reparatie.

 

CRADLE TO CRADLE

CRADLE TO CRADLE®

 • Gresbuizen belanden nooit op de afvalberg
 • Gebruik van hernieuwbare energieën
 • Eenmaal ontgonnen grondstoffen blijven in de kringloop

wirtschaftlich

Rendabel

 • Lange levens- en gebruiksduur
 • Beperkte reparatie- en onderhoudskosten
 • Betaalbare instandhouding van de infrastructuur

umweltgerecht

Milieuvriendelijk

 • Uitstekende technische, chemische en fysische eigenschappen:
  - Hoge sterkte, dichtheid en hardheid
  - Hoge weerstand tegen slijt en corrosie
 • Recycleerbaar

generationengerecht

Lange levensduur

 • Geen permanente financiële last door renovatie/herstelling/reconstructie
 • Zuinig met natuurlijke rijkdommen
 • Levensduur van meer dan 100 jaar