Přesvědčivě. Výhody.

Výstavba pod zemí nabízí celé množství ekonomických, ekologických i sociálních výhod, a to již více než 25 let:

 
 • Termíny a náklady podzemní výstavby lze snadno vypočítat a dodržet
 • dění na povrchu zůstává nedotčeno
 • minimální zatížení hlukem a minimální otřesy
 • nízká omezení pro dopravu a silnice
 • nové potrubí je jednoduše vedeno stávajícím řádem
 • staré trouby jsou „snědeny" a zároveň hned nové instalovány
 • nezatěžující postup pro faunu a flóru
 • ochrana spodních vod
 • bez nutnosti snížení hladiny spodní vody
 • bez poškození základů přiléhajících staveb
 • zabraňuje se či minimalizuje sesedání
 • minimální pohyby půdy, nízký objem dopravy – redukce zatížení životního prostředí výfuk.plyny, stavebním hlukem, špínou a prachem
 • možnost využití i v husté zástavbě
 • křížení vodstva a dopravních cest všeho druhu
 • stavební práce nezávislé na počasí
 • vysoká rychlost a bezpečnost
 • nižší spotřeba energie, úspora více než 50%
 • nižší náklady na výstavbu oproti hloubkovým výkopům
 • při výstavbě minimální emise CO2 a znečištění jemným prachem
 • obzvláště vysoká kvalita stavby a bezpečnost odpadních kanálů
  (delší doba využívání)
 
 

„NO DIG – Bez kopání" „Proč kopat, když existuje lepší řešení!“ tak zní uvítání na domovské stránce GSTT German Society for Trenchless Technology e.V. Ve skutečnosti existuje pro bezvýkopové stavby mnoho dobrých důvodů. Hospodárnost podzemních staveb hraje významnou roli při porovnávání s otevřenými výkopy a znamená toto: Vedle tzv.přímých nákladů na stavbu (náklady na projekt) musí být zohledněny také tzv. nepřímé náklady (také všeobecné náklady nebo další náklady). Pokud jsou přímé náklady při protlačování jen mírně nad náklady při otevřených rýhách, pak se nepřímé náklady situace obrací a zde mohou být pak tyto náklady podstatně vyšší.