VYNIKAJÍCÍ. TROUBY

Díky inovacím a technickému know-how vyrábíme v našich závodech kameninové protlačovací trouby s DINplus certifikátem, a to v nejrůznějších délkách a šířkách pro odvádění odpadních vod z obcí, průmyslových podniků i soukromých pozemků.

Naše kameninové trouby splňují díky svým výborným vlastnostem, jako je extrémně dlouhá životnost, absolutní odolnost vůči fyzikálním i chemickým zátěžím a stálá pevnost, ty nejvyšší požadavky na ekonomicky výhodné, bezpečné a dlouhodobé odvádění odpadních vod.

Pro uzavřenou výstavbu (pilotní vrt, mikrotunelování), která se využívá při stísněných podmínách, při modernizaci kanalizačních řádů, pro křížení pod vozovkami a železnicí, v chráněných oblastech, pro domovní přípojky apod., nabízíme kameninové protlačovací trouby KeraDrive včetně odpovídajícího příslušenství speciálních prvků.

DN 150
DN 150
délka 1,00 m
DN 150 BIS DN 1400
DN 200 až DN 1400
délka 1,00 až 2,00 m
EDELSTAHL VERSTÄRKTE DRUCKÜBERTRAGUNG
Ocelový roznášecí prstenec
DETAIL FÜHRUNGSRING UND DICHTUNGSSYSTEM
Detail vodícího kroužku a systému těsnění
 

Atributy

Otěruvzdornost
am ≤ 0,25 mm
Pevnost v v tahu za ohybu
15 až 40 N/mm²
Biologická odolnost
dána
Ohnivzdornost
hořlavé
Chemická odolnost pH
0 až 14
Těsnost
2,4 bar
Pevnost v tlaku
100 až 200 N/mm²
Modul pružnosti
~ 50.000 N/mm²
Odolnost vůči mrazu
dána
Tvrdost (podle Mohsovy stupnice)
~ 7
Odolnost vůči korozi
dána
Životnost
100 let a více
Odolnost vůči ozonu
dána
Poissonova konstanta
0,25
Vrcholový tlak dle světlosti trouby
32 do 160 kN/m
Mez únavy při míjivém napětí
dána
Síla protlačování
až 6.700 kN
Koeficient tepelné roztažnosti
K -1 ~ 5 x 10–6
Tepelná vodivost
~1,2 W/m x K
Hrubost stěny
k 0,02 mm
Hmotnost
22 kN/m³
Odolnost vůči vysokotlakovému čištění
280 bar
Pevnost v tahu
10 až 20 N/mm²