TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Protlačovací trouby podléhají vysoké zátěži, musí tedy splňovat ty nejvyšší nároky a musí být určeny namíru protlačovacím strojů. Kameninové protlačovací trouby toto umožňují, jelikož mají vynikající vlastnosti a prvotřídní technická specifika:

  • millimetr přesné zpracování řezáním, frézováním, broušením
  • přesné plochy čela pro rovnoměrné rozložení tlaku a pnutí
  • vodící kroužky DN 200 až DN 1400 z ušlechtilé oceli
  • profilované těsnící gumy (Kaučukelastomer) na vnějších hranách vodícího kroužku k zabránění vniknutí zeminy do místa těsnění
  • spojovací system těsný min. 2,4 bar uvnitř i vně (vodotěsný)
  • přenos tlaku z trouby na troubu pomocí dřevěného roznášecího prstence (DN 200 až DN 1400)
  • průmyslová montáž trub, vodících kroužků, a roznášecích prstenců
  • výroba bentonitových a injekčních otvorů dle konkrétního určení. Pozdro závitu a ucpávky v kvalitě ušlechtilé oceli

Pro výstavbu kanalizačních řádů jsou nejdůležitějšími technologiemi řízené pilotní protlačování a mikrotuneling. Předpokladem pro použití obou postupů je detailní zmapování stavebních míst.

Atributy

Otěruvzdornost
am ≤ 0,25 mm
Pevnost v v tahu za ohybu
15 až 40 N/mm²
Biologická odolnost
dána
Ohnivzdornost
hořlavé
Chemická odolnost pH
0 až 14
Těsnost
2,4 bar
Pevnost v tlaku
100 až 200 N/mm²
Modul pružnosti
~ 50.000 N/mm²
Odolnost vůči mrazu
dána
Tvrdost (podle Mohsovy stupnice)
~ 7
Odolnost vůči korozi
dána
Životnost
100 let a více
Odolnost vůči ozonu
dána
Poissonova konstanta
0,25
Vrcholový tlak dle světlosti trouby
32 do 160 kN/m
Mez únavy při míjivém napětí
dána
Síla protlačování
až 6.700 kN
Koeficient tepelné roztažnosti
K -1 ~ 5 x 10–6
Tepelná vodivost
~1,2 W/m x K
Hrubost stěny
k 0,02 mm
Hmotnost
22 kN/m³
Odolnost vůči vysokotlakovému čištění
280 bar
Pevnost v tahu
10 až 20 N/mm²