STÁLE ČASTĚJI
PROTLAČOVACÍ TROUBY

Předpokladem pro kvalitní provedení staveb kanalizačních systémů, ať formou novostavby nebo obnovou, je především důkladné plánování. Kameninové trubní systémy představují při plánování a kalkulaci stoprocentní jistotu. Pro kvalitní stavbu je nutné znát dobře vlastnosti podloží (geologie, půda, spodní voda), dále i místní podmínky (např. Zatížení provozem komunikací, morfologie, množství srážek, omezení v chráněných oblastech) jakož i kvalitu a množství odpadních vod. Rozhodování se poté řídí volbou hrdlových trub v otevřených výkopech nebo protlačování.

OBLASTI VYUŽITÍ

  • napojení novostaveb
  • domovní přípojky
  • obnova
  • protlačování pod silnicemi a dálnicemi
  • protlačování pod železnicí
  • protlačování pod vodními toky
  • přechod přes oblasti zdrojů vody

 

„nahoře bez"


Zatímco pod zemským povrchem dochází k protlačování kameninových trub určených pro odvádění odpadních vod, život nahoře jde nerušeně dál. Nehledě na umístění výchozích a cílových šachet a podle délky několika málo mezišachet, nedochází na povrchu podél stavby k žádným podstatným omezením. Tím se zabrání vytváření zácpy na silnicích, obchody nevykazují ztráty na obratu a města nejsou hyzděna obřími staveništi. Nedochází také k velkému hluku a znečištění. Minimalizovány jsou rovněž emise CO2 a jemný prach. Ulice nejsou rozkopány a flóra a fauna zůstávají nedotčeny atd. Zkrátka: Hospodářské dopady a zátěž pro životní prostředí jsou v porovnání s otevřenými výkopy minimalizovány na nejnižší možnou míru.

 
 
Technické specifikace
»

Protlačovací trouby podléhají vysoké zátěži a musí splňovat ty nejvyšší nároky. Pro protlačovací kameninové trouby to není problém.

 

LogoleisteLogoleisteLogoleisteLogoleiste