D-GÜSTROW
D-GÜSTROW
OBNOVA KANALIZAČNÍHO ŘÁDU S KAMENINOVÝMI HRDLOVÝMI TROUBAMI
DN 400 (115 m),
DN 300 (270 m) a
DN 350 (120 m)
HR-VARAZDIN
HR-VARAZDIN
NOVOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ V PRŮMYSLOVÉM PARKU
DN 400 (200 m)
B-EVERGEM
B-EVERGEM
OBNOVA KANALIZACE - ODDÍLNÝ SYSTÉM
DN 400 (2 x 2.100 m)
 
 
CH-ZÜRICH
CH-ZÜRICHU
OBNOVA KANALIZACE – ZÁPADNÍ OBCHVAT ZÜRICHU
DN 150 – DN 800 (cca. 6 km)
D-HEIDELBERG
D-HEIDELBERG
NOVOSTAVBA SYSTÉMU ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
DN 300 – DN 500 (780 m)
D-MÜNCHEN
D-MÜNCHEN
PODKOPÁNÍ STŘEDNÍHO OKRUHU JIH-ZÁPAD MITTLERER RING SÜD-WEST
a/ odvodnění silnice
DN 200 – DN 700 (cca. 3,5 km)

b/ odvodnění silničního tunelu
DN 200 – DN 500 (cca. 6 km)