OTEVŘENÝ VÝKOP

Předpokladem pro kvalitní provedení staveb kanalizačních systémů, novostavby nebo obnovu, je především důkladné plánování. Kameninové trubní systémy představují při plánování a kalkulaci stoprocentní jistotu. Pro kvalitní stavbu je nutné znát dobře vlastnosti podloží (geologie, půda, spodní voda), dále i místní podmínky (např. zatížení provozem komunikací, morfologie, množství srážek, omezení v chráněných oblastech) jakož i kvalitu a množství odpadních vod. Rozhodování se poté řídí volbou hrdlových trub v otevřených výkopech nebo protlačování.

OBLASTI VYUŽITÍ

  • nová výstavba
  • domovní přípojky
  • obnova
  • přechod přes oblasti zdrojů vody
Zubehör
PŘÍSLUŠENSTVÍ
 
TRUBNÍ SYSTÉMY Z KAMENINY
Otevřený výkop

S certifikátem Cradle to Cradle®-
certifiedCM  splňují naše systémová řešení ty nejpřísnější požadavky na ekonomickou stránku, udržitelnost a životnost - od výběru surového jílu přes sofistikovanou výrobu v high-tech továrnách, s životností výrobků přesahující století a s možností 100% recyklace.

 

 
 

LogoleisteLogoleiste