Postup

Na začátku kvalifikované výstavby stojí pečlivé plánování. To zohledňuje jak vlastnosti podloží (např. geologie, kvalita půdy, spodní voda), tak i místní podmínky (např. doprava, zatížení, morfologie, množství srážek, vytyčení chráněného území) a kvalitu a množství odpadních vod. Teprve po zjištění těchto parametrů se lze rozhodovat, zda se použije pro výstavbu varianta otevřeného výkopu, protlačování nebo mikrotunelování.

OTEVŘENÝ VÝKOP
ODOLNÝ, TRVANLIVÝ, NA DLOUHÁ LÉTA

Jak v Evropě, tak i v Zámoří je obrovské množství projektů, v nichž se kameninové trouby instalují v otevřených výkopech. Už více než 150 let se tyto trouby používají ve městech a obcích k odvádění odpadních vod v kanálech. To platí samozřejmě dodnes

OTEVŘENÝ VÝKOP >>

UZAVŘENÝ VÝKOP
UDRŽITELNÝ, EKOLOGICKÝ, BEZPEČNÝ

Před více než 30 lety byl v Berlíně vyvinut automaticky řízený způsob protlačování potrubí. S touto technikou se nastartoval vývoj, který se stal ve výstavbě kanalizace téměř revolucí. Steinzeug-Keramo vyvíjí k tomuto účelu vhodné protlačovací trouby. Už od počátků podzemního způsobu výstavby vyvíjíme naše trouby neustále dál. 

V mnoha a mnoha stavbách tohoto typu po celé Evropě i ve světě byly na povrchu nepozorovaně zabudovávány kameninové trouby protlačovacím způsobem, aby umožnily bezpečné odvádění odpadních vod - na dlouhé generace.

UZAVŘENÝ VÝKOP >>