VLASTNOSTI MATERIÁLU A VÝROBKŮ

Správný výběr materiálů trub hraje pro správce sítě podstatnou roli. Kameninové trouby splňují jejich nároky ve všech bodech: vynikající a neměnné chemické a fyzikální vlastnosti materiálu dodávají následným výrobkům vysokou pevnost, hustotu a tvrdost spojenou s vysokou odolností vůči opotřebení a korozi. Zároveň jim propůjčují mimořádně dlouhou životnost.

  • dlouhá životnost
  • nízké náklady na údržbu
  • příznivé ceny
  • 100 % recyklovatelnost
 

Atributy

Otěruvzdornost
am ≤ 0,25 mm
Pevnost v v tahu za ohybu
15 až 40 N/mm²
Biologická odolnost
dána
Ohnivzdornost
hořlavé
Chemická odolnost pH
0 až 14
Těsnost
2,4 bar
Pevnost v tlaku
100 až 200 N/mm²
Modul pružnosti
~ 50.000 N/mm²
Odolnost vůči mrazu
dána
Tvrdost (podle Mohsovy stupnice)
~ 7
Odolnost vůči korozi
dána
Životnost
100 let a více
Odolnost vůči ozonu
dána
Poissonova konstanta
0,25
Vrcholový tlak dle světlosti trouby
32 do 160 kN/m
Mez únavy při míjivém napětí
dána
Síla protlačování
až 6.700 kN
Koeficient tepelné roztažnosti
K -1 ~ 5 x 10–6
Tepelná vodivost
~1,2 W/m x K
Hrubost stěny
k 0,02 mm
Hmotnost
22 kN/m³
Odolnost vůči vysokotlakovému čištění
280 bar
Pevnost v tahu
10 až 20 N/mm²
Hospodárně, ekologicky, po dlouhé generace