KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ VÝROBA
DALŠÍ KROK DO BUDOUCNA

Ochrana klimatu patří mezi největší výzvy pro naši společnost. K zajištění budoucnosti je nutno zajistit redukci skleníkových plynů, snížit spotřebu energií a více využívat energie z obnovitelných zdrojů. Mnohá města jsou si této zvláštní zodpovědnosti vědoma a snaží se být průkopníky v této oblasti. Některé obzvlášť ambiciózní obce mohly již nyní dosáhnout díky svým ekologickým projektům klimatické neutrálnosti.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ KAMENINOVÉ TROUBY
TECHNOLOGIE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Jdeme vpřed - podle mezinárodních standardů

Jako výrobce kanalizačních potrubních systémů z kameniny zaručujeme využití 100% přírodních surovin při výrobě našich výrobků a usilujeme již dlouho o efektivní ekologičnost a udržitelnost. Úspěšná certifikace Cradle to Cradle© pro naše potrubní systémy nás motivuje k dalšímu úsilí o ochranu klimatu a životního prostředí. Klimaticky neutrální potrubní systémy z kameniny se vyrábí technologií budoucnosti - rychlým vypalováním - v nejmodernějších výrobních zařízeních po celém světě.  

VYPLATÍ SE TO DALŠÍM GENERACÍM

Jsme o krok dále a snažíme se překonávat normy - pro ještě větší ochranu klimatu. Vliv emisí CO2 zohledňujeme i při transportu trub na místo stavby.

 

Illu KlimaRohr

 

 

TÜV_KLIMA

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ - EKOLOGICKÉ

Naše klimaticky neutrální trouby umí ještě více: tuto vlastnost vykazují již od získávání suroviny až po dodávku na místo pokládky. Aby bylo možno dosáhnout této kvality, jsou všechny vypočítané emise kompenzovány ověřenými a registrovanými projekty k ochraně klimatu s mezinárodně uznávanými standardy a směrnicemi.

Nezávislí energetičtí a ekologičtí experti TÜV Rheinland potvrzují tyto standardy a postupy, stejně jako jejich dodržování.