PŘÍKLADNĚ. KRITÉRIA

Pohlédneme-li na kameninové trubní systémy a jejich charakteristiky jako je funkce, hospodárnost, mnohotvárnost apod, zjistíme, že kamenina splňuje při výstavbě kanalizačních řádů četná kritéria: dlouhá životnost, šetrnost k životnímu prostředí aj..

Kamenina při výstavbě kanalizačních řádů splňuje následující kritéria, jako např.:

 • odolnost vůči chemickým a fyzikálním vlivům
 • odolnost vůči mechanické zátěži
 • přírodní materiál
 • pevnost, odolnost, těsnost
 • odolnost proti opotřebení a korozi
 • stabilní vlastnosti i při působení odpadní a spodní vody a půdy
 • neutrální vůči spodní vodě a půdě
 • dlouhodobá životnost
 • nenáročnost na údržbu a opravy
 • recyklovatelnost
 • šetrnost pro životní prostředí