Impressum

Impressum dle §6 zákona o telekomun.službách:

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Str. 17
50226 Frechen

Telefon: (0 22 34) 507-0
Fax: (0 22 34) 507-207
e-mail: info@steinzeug-keramo.com

Jednatelé oprávnění k zastupování: Bernd Ebbers / Ronny Neys

Správní soud Köln
obch.registr 33119

DIČ: DE 812 906 676
Daňové číslo. 224/5743/1184 - finanční úřad Brühl
Zodpovědný za obsah dle § 6 zákona o mediálních službách: Melanie Khazdouzian

Obsah této webové stránky byl pečlivě zkontrolován. Poskytovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.

Poznámka k zárukám:
I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme záruky za obsah externích odkazů. Za obsah takových stránek zodpovídá pouze jejich provozovatel.

Osobní údaje:
Při návštěvě našich webových stránek nevyžadujeme zadávání osobních údajů s vyjímkou dat sloužících ke kontrole přístupu. Pouze v případě přijetí kontaktu se dotazujeme na osobní data. Jedná se o název Vaší firmy, Vaše jméno, příjmení, adresu a telefonní a faxové číslo. Pro rychlou odpověď jste požádání i o uvedení mailové adresy.

Analýza Google
Tato webová stránka používá systém Google Analytics, systém analýz od firmy Google Inc. Tento systém používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou na Vašem počítači ukládány a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace získané prostřednictvím Cookie jsou přenášeny a ukládány na server Google v USA. V případě aktivace IP-utajení na těchto stránkách, bude Vaše IP adresa Googlem mezi státy EU a ostatními státy dohody předtím zkrácena. Jen ve vyjímečných případech bude celá IP adresa přenášena na server Google v USA a tam zkrácena. Na pověření provozovatele této webové stránky tyto informace Google používá, aby vyhodnotil Vaše využívání těchto stránek a aby sestavil následnou zprávu o aktivitách na webové stránce a aby předal provozovateli webu další informace související s využíváním internetových služeb. Tato IP adresa předávaná v rámci google Analytics Vaším prohlížečem není uváděna spolu s ostatními daty na Goodle. Díky speciálnímu nastavení můžete systému Cookies zabránit ukládání dat. Je třeba však poukázat na to, že v tomto případě ale nebude možné plnohodnotně využívat všechny funkce této webové stránky. Rovněž můžete zabránit shromažďování dat zjištěných systémem Cookies, které se týkají Vašich stránek a následnému zpracovávání těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete Plugin, dostupné na na této adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Bližší informace k podmínkám využívání a ochraně dat najdete na http://www.google.com/analytics/termsúde.htlm resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview,.htlm. Upozorňujeme na to, že na této stránce Google Analytics byl zaveden rozšiřující kód "gat._anonymizeIp();" aby se zaručil anonymní sběr IP adres (tzv.IP-Masking).